Rượu Đế

Đế Gò Đen đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao. OCOP là gì?

z2510616182256_d5de7b7e708f2f563cf34c95162b793d

Đế Gò Đen rất vinh dự khi nhận được chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao, đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là phần thưởng cho những nổ lực hết mình của Đế Gò Đen trong thời gian qua. OCOP (viết tắt theo tiếng Anh là One commune one product). Hiểu theo nghĩa tiếng Việt là mỗi xã (phường) một sản phẩm. d4d9e9bd0004e65abf15

Có 5 hạng như sau:

Hạng 5 sao: Sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế;

Hạng 4 sao: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế;

Hạng 3 sao: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 4 sao;

Hạng 2 sao: Sản phẩm chưa đạt đầy đủ tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 3 sao;

Hạng 1 sao: Sản phẩm yếu, có thể phát triển lên hạng 2 sao.

z2510616163958_15afaa2c4a402fa66c4c6e76db272612 z2510616182256_d5de7b7e708f2f563cf34c95162b793d z2510616177723_f12111809fc6fa52f5a0ccc02afaf51f z2510616172994_543454b64eaa3885a00ff04081220380 z2510616171840_e357063a644414e858190e46a7039aad

 

Gò Đen