Rượu Đế

Chứng nhận tiêu chuẩn HACCP là gì? Đế Gò đen đã đạt được chứng nhận HACCP như thế nào?

Chứng nhận tiêu chuẩn HACCP là gì?

I. TIÊU CHUẨN HACCP LÀ GÌ? HACCP là viết tắt của cụm từ Hazard Analysis and Critical Control Point System, và có nghĩa là “hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn”, hay hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm”.

HACCP là hệ thống quản lý chất lượng dựa trên cơ sở phân tích các mối nguy và các điểm kiểm soát trọng yếu. Đó là công cụ phân tích nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh và chất lượng thực phẩm. HACCP bao gồm những đánh giá có hệ thống đối với tất cả các bước có liên quan trong quy trình chế biến thực phẩm, đồng thời xác định những bước trọng yếu với an toàn chất lượng thực phẩm. Công cụ này cho phép tập trung nguồn lực kỹ thuật, chuyên môn vào những bước chế biến có ảnh hưởng quyết định đến an toàn chất lượng thực phẩm.

Nói một cách dễ hiểu HACCP là chứng nhận cho thực phẩm, đồ uống đảm bảo an toàn, vệ sinh cho người sử dụng theo chuẩn quốc tế. Người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng các sản phẩm đạt được chứng nhận này.

Các nguyên tắc trong hệ thống tiêu chuẩn HACCP

Nguyên tắc 1: Tiến hành phân tích các mối nguy hại của thực phẩm
Nguyên tắc 2: Xác định các điểm khiểm soát tới hạn
Nguyên tắc 3: Xác định giới hạn của các điểm tới hạn
Nguyên tắc 4: Sử dụng một hệ thống quản lý để kiểm tra các điểm tới hạn
Nguyên tắc 5: Phát triển các biện pháp khắc phục, hành động cần thiết để khắc phục.
Nguyên tắc 6: Xây dựng quy trình kiểm tra tiến trình thực hiện để đảm bảo hệ thống HACCP đang hoạt động hiệu quả.
Nguyên tắc 7: Thiết lập hệ thống tài liệu và lưu giữ hồ sơ với các nguyên tắc này.

z3015088466750_79be8f23aaeddba30d559ca026f38de8

Gò Đen