Rượu Đế

Đế Gò đen tham dự sự kiện giao thương FoodExpo 2019 tại trung tâm hội chợ quốc tế SECC

d4d9e9bd0004e65abf15

Rượu Đế Gò đen tham dự sự kiện FoodExpo 2019 tại trung tâm hội chợ quốc tế SECC từ ngày 13/11-16/11/2019 tại TP. HCM. Chúng tôi chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo Sở Công Thương Long An đã tạo điều kiện cho chúng tôi tham dự hội chợ quốc tế này.

Gò Đen