Rượu Đế

Đế Gò Đen tham dự sự kiện hàng Việt- Đà Nẵng 2019

Rượu Đế Gò đen vinh dự tham gia hội chợ hàng Việt tại Đà Nẵng diễn ra từ ngày 04/12-09/12/2019. Sự kiện hơn 300 gian hàng giới thiệu sản phẩm địa phương của các tỉnh thành trong cả nước.

Chúng tôi chân thành cảm ơn Sở Công thương tỉnh Long An đã tạo điều kiện để chúng tôi có cơ hội quản bá sản phẩm của mình đến Đà Nẵng.

 

 

Gò Đen