Rượu Đế

Đế Gò Đen tham gia sự kiện giới thiệu hợp tác thương mại với Singapore và Malaysia

Hội thảo kết nối doanh nghiệp

Được lời mời từ sở công thương long an cùng bộ công thương, rượu Đế Gò Đen vinh dự có mặt trong chương trình giới thiệu hợp tác với Singapore và Malaysia. Nhằm tìm kiếm cơ hội xuất khẩu rượu truyền thống của Việt Nam ra thị trường Singapore và Malaysia.

Gò Đen