Rượu Đế

Rượu Đế Gò Đen đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021

Rượu Đế Gò Đen đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021

Giải thường mang lại giá trị to lớn về mặt tinh thần cho sản phẩm, nâng tầm giá trị truyền thống lâu đời của dòng rượu bản xứ Gò Đen. Tạo đà cho sản phẩm vươn xa hơn nữa. Cảm ơn các cấp lãnh đạo Huyện và Tỉnh !

z3043449709760_e50f7b432016ae31910436450c43d6cf

z3043449718272_c39cf2e1f42af1daef9a712bd76562a3

Gò Đen