Rượu Đế

Rượu Đế Gò Đen tham gia “Triển lãm xúc tiến thương mại 53 tỉnh thành trên cả nước tại Lào Cai”

Rượu Đế Gò Đen tham gia “Triển lãm xúc tiến thương mại 53 tỉnh thành trên cả nước tại Lào Cai”

z2101713750757_378c58204e3bc4fe6ced2a8fe7e6dde6 z2101713742479_6393d8adbddfb3c5a68dd12a7e06058b z2101713752130_652602c07ce8d82b936aa598a1665c55  z2101713745076_c46ea2e6d0913efb371867265e375bc8z2101713752129_3bff19b81562bbbe7e9343a4a287552f

Gò Đen